Kommunikation

Presentationsteknik

Teambuilding

Storytelling

affärskommunikation

Försäljning för icke säljare

Utbildning för utbildare

kOMMUNIKATIONENS KÄRNA

Alla våra kommunikationsutbildningar bygger på forskning kring evolutionsbiologi och psykologi. Det enda sättet att förstå dig själv och människor omkring dig är genom att förstå hur våra hjärna och känslor har formats genom evolutionen. Denna insikt ger dig förutsättningar att hantera människor bättre i alla situationer. Kommunikation är kärnan i alla områden vi utbildar inom. Ledarskap, teambuilding och försäljning bygger alla på hur väl vi kommunicerar. Genom att skapa bättre relationer med kunder, kollegor och inte minst dig själv skapar du också förutsättningar för varma, värdefulla och lönsamma relationer.

  • Långsiktiga relationer
  • Stark företagskultur
  • Glada medarbetare
  • Bättre samarbeten
  • Effektiva team
  • Ökad lönsamhet

Kommunicera bättre!

Våra kommunikationsutbildningar är heltäckande och ger er verktyg för intelligentare kommunikation. Genom att utveckla verbal och icke verbal kommunikation kommer du få fram det du verkligen vill förmedla på ett ärligt och förtroendeingivande sätt.

Kommunikationbild

Vill ni förbättra er kommunikation?

Om svaret är ja, kan vi stå till tjänst. Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

Vi blir varje dag involverade i någon form av kommunikation, men blir vi någonsin bättre på det? Kommunikation är så fundamentalt i våra liv att vi sällan tänker på det men små indikationer som registreras i vårt undermedvetna påverkar vårt tycke om allting som kommunicerar med oss. Detta är något som utvecklats via evolutionen eftersom vår överlevnad har hängt på det. Vår kommunikationsutbildning ökar förståelsen för grundläggande faktorer inom kommunikation och retorik så att samspelet mellan er och era medmänniskor kan förbättras. Intriger inom organisationer är vanligt och växer sig större om de inte ventileras och konflikträdslan som många svenskar besitter kan leda till organisatoriskt förfall. Kommunikation är viktigt inom arbetslivet då man ofta måste jobba i grupp. För att lära sig att förhålla sig till andra individer, hur man leder dem och hur saker blir gjorda på ett produktivt sätt, via projekt, vänligen läs mer om vår projektledningsutbildning här.

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Skulle en annan utbildning passa bättre?

Läs vidare om våra andra utbildningar och tjänster för att hitta det som krävs för att ta dig och din verksamhet närmare målet! 

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts? 

Close Menu

presentationsteknik

Du har 3 sekunder på dig att skapa ett bra första intryck. Vi kommunicerar 55 % med kroppen, 12 % med ögonen och 33 % med rösten. Säljare som utstrålar ett självsäkert kroppsspråk säljer bättre. Ifall du som säljare ska presentera något, oavsett om det är för en kund eller för dina kollegor är det viktigt att du kan presentera det på ett attraktivt sätt. Det handlar inte om vad du säger, utan hur du säger det. Detta är en utbildning för dig som vill ha större genomslagskraft i dina möten och presentationer genom ökad självsäkerhet och karisma.

teambuilding

Förmodligen vår mest uppskattade utbildning! Människor gillar att placera både sig själva och andra i fack vilket är väldigt begränsande. Forskare har länge bråkat om det är arv eller miljö som har störst inverkan på vårt beteende. Det enda man kan konstatera är att man inte kan göra något åt arvet men vi kan påverka miljön. Denna utbildning ger er hopp och inspiration om utveckling för att bli den personen du vill vara. Att skapa harmoni i ett team med stark sammanhållning är grunden för ett framgångsrikt företag. Vi ser alla människor som sitt eget varumärke. Vad medarbetarna utstrålar är vad företaget utstrålar.

storytelling

Vi vill gärna föreställa oss att våra beslut är grundande i förnuft och rationellt tänkande men så är inte alltid fallet. Våra känslor styr i stor utsträckning alla våra åsikter och beslut, vad vi gillar och vad vi inte gillar. Med denna insikt blir det uppenbart att vi måste påverka människors känslor för att kunna påverka deras beslut. För just detta ändamål är storytelling förmodligen det starkaste verktyget som finns.

affärskommunikation

Hur tolkar människor det vi signalerar? Vart i rummet ska vi placera oss? Vilka fallgropar ska vi undvika för behålla folks intresse? Inom all kommunikation kan man se den som vill påverka som sändare och den om tolkar som mottagare. Däremellan kommer det alltid uppstå olika typer av brus som gör att vi lätt missförstår eller feltolkar informationen. Genom denna utbildning kommer du leverera bättre kommunikation till människor i din omgivning oavsett om det handlar om ett personligt möte, ett mejl eller en offert. Minimerar du bruset i dina kommunikation, maximerar du möjligheten för tillit, tydlighet och starka relationer. 


Försäljning för icke-säljare

Många ser försäljning enbart som ett möte mellan kund och säljare, vilket är en enorm missuppfattning. Vi är alla säljare och vi har sålt hela våra liv. Oavsett om du går på en arbetsintervju, delegerar en arbetsuppgift eller diskuterar med din partner om vem som ska hämta barnen på dagis så säljer du. Ofta finns förutsättningar för att komma fram till en bra lösning men ändå fastnar vi i onödiga ståndpunkter som leder till sura miner istället för vettiga lösningar. Denna utbildning ger dig verktyg för att lättare komma överens med människor i din omgivning. En kvalité som underlättar ditt liv mer än du kan föreställa dig. 

utbildning för utbildare

Vi har utbildat inom flera branscher och därför träffat många utbildare genom åren. Vi har genom den erfarenheten fått en tydlig bild av vilka misstag många utbildare faktiskt gör. Under en utbildning kommer en människa ihåg ungefär 10 % av materialet. Det är såklart inte tillräckligt för kunna implementeras och leda till någon förändring. Genom denna utbildning, kommer dina deltagare i framtida utbildningar lära och utvecklas ännu mer. Ifall dina kunder når mätbara resultat i ökad utsträckning, kommer dom investera mer tid och pengar i dina utbildningar.