Hälsokontroll av grupp & individ

Laganda är inte enbart för sport

Påbörja ett förändringsarbete för helheten med mer välmående team, högre individuellt välmående och arbetsglädje!

När ni anlitar oss genom att välja tjänsten “Hälsokontroll av grupp och individ” tar ni ett helhetsgrepp för att kunna utveckla arbetsplatsens team till nya nivåer genom att först mäta er grupp med det starkt evidensbaserade verktyget GDQ. 

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utformat av den ledande teamforskaren Susan Wheelan. Det är ett vetenskapligt testat verktyg som mäter gruppers utvecklingsfaser, effektivitet och produktivitet. Med detta får man tydligt fram vart ett team befinner sig i sin utvecklingen utifrån Wheelans fasteori. GDQ visar även pricksäkert vilka områden som behöver utvecklas i gruppen och vad som redan fungerar väl.

Som modellen nedan visar är gruppers fokus i de första faserna mer på relationella delar vilket gör dem ineffektiva och här befinner sig hälften av svenska grupper/team på arbetsmarknaden. I deras kommunikation handlar 60 % av kommunikationen om annat än själva arbetet. I fjärde fasen handlar kommunikationen till 80 % om arbetsuppgifterna. En fantastisk och väldigt lönsam skillnad!

GDQ har hög validitet och reliabilitet samt att det finns en stor normdatabas för just svenska grupper vilket kraftigt ökar träffsäkerheten. Tilläggas bör även att ledande forskning på området idag sker i Sverige vilken vi givetvis följer för att hänga med i utvecklingen och vara i framkant.

Efter en genomförd GDQ-mätning genomför vi en föreläsning (traditionellt eller digitalt) om teamutveckling och vad som kännetecknar olika faser i en grupps liv samt de senaste forskningsrönen runt gruppers effektivitet. Det gör vi för att skapa förståelse för processerna och öka kunskapen hos teamets medlemmar. Då de är experterna på sin egen grupp ger den nya kunskapen större förmåga att själva förstå nycklarna för deras egen utveckling. Därefter redogör vi resultatet av mätningen och redovisar styrkor och utvecklingsområden för teamet.

När vi vet teamets styrkor och svagheter kan vi tillsammans med gruppen fortsätta arbetet med att erbjuda riktade insatser inom områden som exempelvis målsättningsarbete, tydlig rollfördelning och kommunikation. Det för att kunna förflytta till eller behålla teamet i de högre fasnivåerna där effektiviteten är stor, samsynen finns och arbetsgjädjen är hög.

Det har i stora forskningsprojekt visat sig att team som är i de två högsta faserna har högre produktionsförmåga och utför tjänster med högre kvalitet, har högre lönsamhet, korta sjukskrivningstalen är lägre, den upplevda tillfredsställelsen i arbetet är högre och på skolor med utvecklade lärarteam har eleverna högre måluppfyllelse som några exempel.

Det som gör oss unika är att parallellt med arbetet med teamets effektivitet och hälsa kan vi erbjuda ett individuellt hälsoarbete till gruppmedlemmarna. Där tittar vi på allt från sätt att kommunicera, motionsvanor och förmåga att hitta balans i vardagen. Vi har mångårig erfarenhet av elitidrottens goda vanor samt arbete med att coacha och handleda människor i näringslivet vilket hjälper individen till en mer balanserad tillvaro i förhållandet arbete och privatliv.

Givetvis ingår en ny GDQ-mätning sex månader efter den första så att vi kan se så att utveckling skett!

"Parallellt med arbetet med teamets effektivitet och hälsa kan vi erbjuda ett individuellt hälsoarbete till gruppmedlemmarna."

Vi har mångårig erfarenhet av elitidrottens goda vanor samt arbete med att coacha och handleda människor i näringslivet vilket hjälper individen till en mer balanserad tillvaro i förhållandet arbete och privatliv.

Tveka inte längre. Gruppens hälsa kan stå på spel.

Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

SEO TEXT MED LÄNK TILL RELEVANT SIDA

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts?