anpassad utbildning

lite av varje

Utbildningsupplägg

Bakom all utbildning finns en startpunkt, slutpunkt och däremellan ett gap. Vår uppgift är att identifiera dessa tre steg för att kunna fylla gapet så optimalt som möjligt både genomförande- och innehållsmässigt. När medarbetare utgår från olika positioner, har ett tight tidsschema eller påverkas av andra omständigheter som försvårar utbildningsmöjligheter kan detta gap upplevas som ogenomförbart. Just därför levererar vi flera former av upplägg som förenklar situationen. Webbföreläsningar, abonnemangsupplägg på timmar eller en kombination av flera utbildningsupplägg kan vara ett alternativ för att få er vardag att gå ihop.

  • Behovsanpassad kompetens
  • Flexibel inlärning
  • Resultatoptimerat
  • Maximalt utbyte
  • Förbättrade prestationer
  • Ökade intäkter

anpassad Kompetensutveckling

Kompetens gör annan kompetens mer användbar. Ledarskapkvalitéer blir mer användbar ifall du även är skicklig i din kommunikation och retorik. Av denna anledning är det optimalt att skapa en anpassad utbildning med delmoment som tillsammans skapar högsta möjliga värde.   

Svårt att bestämma er eller vet ni vilka olika delar som behövs?

Om svaret är ja, kan vi stå till tjänst. Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

< SEO-text om skräddaresydd utbildning med länk till annan relevant tjänstsida >

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Skulle en annan utbildning passa bättre?

Läs vidare om våra andra utbildningar och tjänster för att hitta det som krävs för att ta dig och din verksamhet närmare målet! 

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts? 

Close Menu

Skräddarsydd utbildning

Genom att välja en skräddarsydd utbildning maximerar du resultatet av din investering. Alla företag har särskilda utmaningar inom diverse områden och olika mycket av dem. Vissa behöver bli bättre på ett par specifika delar medan andra behöver mindre djupgående kunskaper inom andra. Vi tar tillsammans fram ett upplägg som passar er situation i form av tid, resurser och utvecklingsområden. Många företag utbildar sig inom områden som de tycker om istället för de som verkligen behövs. Låt oss tillsammans ta fram de utvecklingsområden som ger mest resultat.