SÄLJ & Marknad

Förhandlingsteknik

Nykundbearbetning

Komplex & konsultativ försäljning

Framtidens försäljning

Presentationsteknik

Säljledning

modern säljutbildning

Våra försäljningsutbildningar har som mål att effektivisera våra kunders försäljning genom att bemästra nya och gamla tekniker inom sälj och marknad. Detta skapar möjlighet för en happy/happy relation med kunder samt långsiktiga samarbeten. Idag tar kunden reda på allt innan dom kontaktar en säljare, vilket ställer helt nya krav. Du behöver veta hur människor kommer överens, hur kunden vill köpa samt hur man knyter ihop säcken så alla parter blir nöjda. 

Våra säljutbildningar är anpassningsbara efter våra kunders behov och är uppskattad av både skolor och företag!

  • Up-to-date försäljning
  • Förståelse för nya köpbeteenden
  • Effektivare försäljningsprocesser
  • Långsiktiga relationer
  • Högre återköpsfrekvens
  • Kundnöjdhet

skaffa rätt kompetens

I våra säljutbildningar går vi till grunden i vad som driver försäljning framåt i denna moderna värld. Vi gör det svåra enkelt att förstå utan att tumma på kvaliteten. 

Lisette Lindsjö snackar sälj

Vill ni utvecklas inom försäljning?

– Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss –

Oavsett om det gäller försäljning inom B2C eller B2B, är det människor ni ska sälja till. Genom att förstå inte bara vad som ligger i era kunders intressen utan även vad som driver den specifika kundens köpprocess framåt, kan ni hjälpa dem att ta rätt beslut. Våra säljutbildningar är heltäckande och sträcker sig från förhandlingsteknik som gör de inblandade parterna nöjda, best practice inom nykundsbearbetning och hur långvariga relationer kan upprätthållas. Ni får bättre koll på hur ni anpassar er till hur marknaden ser ut och fungerar vare sig ni vill öka försäljningen i butik, väcka kunders intresse för nya produkter/tjänster, eller öka försäljningen på er webbplats. Trots goda kunskaper i sälj och marknad finns det andra aspekter som spelar roll vid försäljning online. Bli upplysta om digitaliseringen, dess möjligheter och hur den kan gynna er verksamhet genom att läsa mer om detta på vår sida för digital strategi här.

Var säljutbildningen inte det ni sökte?

Skulle en annan utbildning passa bättre?

Läs vidare om våra andra utbildningar och tjänster för att hitta det som krävs för att ta dig och din verksamhet närmare målet! 

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?
Vad händer efter att målet uppnåtts? 

Close Menu

Förhandlingsteknik

Chefer upplever enbart 2 av 10 möten som värdefulla enligt forskning. Digitalisering är en bakomliggande orsak till detta. Kunder var tidigare beredda att betala extra för rådgivning och få olika alternativ presenterade. Idag kan de få den informationen genom andra kanaler, vilket ställer nya krav på säljare. Det räcker inte längre med att vara bra på att skapa relationer, du måste vara bra på att utveckla organisationer. Genom att gå denna utbildning får du kunskapen som behövs för att genuint förstå din kunds behov så pass väl att du kan komma med utvecklande lösningar som är värdefulla på riktigt.

nykundsbearbetning

Många av våra kunders största utmaningar är nykundsbearbetning. Många tycker det är otäckt att ringa kalla samtal och väljer därför att undvika det. Andra vågar ringa, men ger upp så fort de får en invändning. Andra har alldeles för dålig koll på vilka företag de ska prioritera och som faktiskt kan leda till något. Kan man hantera dessa områden, prospektering, kalla samtal och hantering av invändningar har man en styrka som många företag idag fattas. Detta är särskilt viktigt för mindre företag som fortfarande försöker skapa sig ett namn på marknaden. Detta är en utbildning för dem som behöver effektivisera sitt sälj och bli bättre på att skapa relationer med nya kunder.

Komplex & konsultativ försäljning

Att jobba med komplex försäljning eller med Key Account Management uppfattas av många som försäljning till storkunder. I själva verkat handlar det om att jobba med nyckelkunder som är strategiskt viktiga för företaget och kräver mycket tid och underhållning. I denna utbildning kommer du skapa dig en tydlig bild av vilka kunder ni ska definiera som nyckelkunder, hur ni bör jobba med dem för att nå maximal lönsamhet samt utveckla nya nyckelkundsrelationer. Värdeskapande försäljning mot nyckelkunder är viktigare än någonsin om man vill leverera framgångsrik försäljning även i framtiden. 

Framtidens försäljning

Traditionell försäljning och dess framgångsfaktorer präglar än idag väldigt många företag trots att verkligheten är något annorlunda. “Såhär har vi alltid gjort och det har alltid fungerat” är en filosofi som inte mynnar ut i något gott. I den här utbildningen fokuserar vi på vad forskningen säger om framtidens försäljning. Hur ni kan belöna era säljare och vilka typer av säljare ni bör anställa är exempel på områden vi berör.

presentationsteknik

Du har 3 sekunder på dig att skapa ett bra första intryck. Vi kommunicerar 55 % med kroppen, 12 % med ögonen och 33 % med rösten. Säljare som utstrålar ett självsäkert kroppsspråk säljer bättre. Ifall du som säljare ska presentera något, oavsett om det är för en kund eller för dina kollegor är det viktigt att du kan presentera det på ett attraktivt sätt. Det handlar inte om vad du säger, utan hur du säger det. Detta är en utbildning för dig som vill ha större genomslagskraft i dina möten och presentationer genom ökad självsäkerhet och karisma.

säljledning

Säljledningen har ett enormt ansvar när det kommer till att utveckla säljarnas prestationer. Genom att samla in KPI:er och data från sina säljare får man konkreta resultat som visar vad som är bra och vad som kan utvecklas. Låter man alla individer göra vad de är bäst på samt lära sig av varandra, kommer goda resultat vara ett faktum. Genom denna utbildningen kommer du förstå vikten av en stabil försäljningsprocess samt uppföljningsarbete för en konstant utveckling av medarbetarna och deras försäljningsresultat.