Personal & Hälsa

Teambuilding

effekter av att leva hälsosamt

Hälsa & framgång

Företagsnamnet Stick Ut klubbades när vi för många år sedan försökte sätta ord på våran affärsidé. Vi såg tydligt hur dynamiken i företags- och träningsvärlden påverkade individers välmående och därigenom prestationen. Att värna om medarbetares välmående är förmodligen den mest värdefulla investering du kan göra. Forskning pekar tydligt på att medarbetare som håller sig friska och trivs på sin arbetsplats i högre utsträckning stannar kvar på samma arbetsplats och växer inom företaget. Samtidigt spenderar företag oerhörda summor på VAB, långstidssjukskrivningar och utbrändhet som i stor utsträckning kan undvikas. Genom att behålla dina mest kompetenta medarbetare i kombination med att hålla dem friska skapar du förutsättningar för långsiktig framgång.    

  • Minimera sjukdagar
  • Attrahera kompetent personal
  • Effektivisera arbetsinsatser
  • Friska medarbetare
  • Starkt varumärke
  • Attraktiv arbetsplats

Medarbetares betydelse

Konkurrenter kan kopiera dina produkter, lösningar och allt däremellan. Vad dom däremot inte kan kopiera är dina medarbetare, som vi ser som den viktigaste resursen på ett företag. Vi utvecklar dem som faktiskt utvecklar ditt företag. 

Vill ni utveckla er företagskultur?

Om svaret är ja, kan vi stå till tjänst. Fyll i era uppgifter nedan så hör vi av oss!

< SEO-text om kommunikation med länk till annan relevant tjänstsida >

Var denna utbildningen inte det ni sökte?

Skulle en annan utbildning passa bättre?

Läs vidare om våra andra utbildningar och tjänster för att hitta det som krävs för att ta dig och din verksamhet närmare målet! 

Vad vill ni uppnå?

Det är viktigt att sätta upp smarta mål för att ha något konkret att sträva efter och utefter det utveckla effektiva medel för att nå målen.

Vilka är målen? Varför?

Vad händer efter att målet uppnåtts? 

Close Menu

teambuilding

Förmodligen vår mest uppskattade utbildning! Människor gillar att placera både sig själva och andra i fack vilket är väldigt begränsande. Forskare har länge bråkat om det är arv eller miljö som har störst inverkan på vårt beteende. Det enda man kan konstatera är att man inte kan göra något åt arvet men vi kan påverka miljön. Denna utbildning ger er hopp och inspiration om utveckling för att bli den personen du vill vara. Att skapa harmoni i ett team med stark sammanhållning är grunden för ett framgångsrikt företag. Vi ser alla människor som sitt eget varumärke. Vad medarbetarna utstrålar är vad företaget utstrålar.

effekter av att leva hälsosamt

All forskning visar på att motion och sömn förbättrar prestation, välmående och livskvalitet. Som chef faller det sig därför naturligt att försöka motivera sina medarbetare till att leva hälsosammare. Välmående medarbetare presterar bättre och generar ökad lönsamhet samt minskad risk för långtidssjukskrivningar. Trots detta vet inte alla vilken inverkan träning faktiskt har eller vilka argument de kan använda för att motivera sina medarbetare till att träna och leva mer hälsosamt. Denna utbildning kommer ge dig all relevant forskning på hälsoeffekter samt hur ni kan implementera vanor som skapar ett friskare arbetslag.